Strøget 49
7430 Ikast
97151330

MEDLEM AF IKAST BIOGRAFFORENING

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ikast Biografforening

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Ikast Biografforening
Onsdag d. 23. oktober kl. 19.00 i Bakkehuset.
Alle, der har betalt kontingent på datoen for afvikling af generalforsamlingen, har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Fuldmagter kan ikke benyttes.
Biografforeningen er værter ved kaffe og kage.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår følgende ændring:
§5 stk. 1 ændres:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 1-2 suppleanter og 1 revisor vælges for 1 år ad gangen.
Ændres til:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der vælges som følgende:

- 3-6 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der skal endvidere vælges 2 suppleanter.

- 2 medarbejderrepræsentanter vælges af foreningens frivillige. Medarbejderrepræsentanter vælges for 2 år ad gangen. Medarbejderrepræsentanter har samme beføjelser som bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer. Valget af medarbejderrepræsentanter sker på et medarbejdermøde, der afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling. Stemmeberettigede og valgbare er foreningens frivillige medarbejder, som har haft mindst 1 frivillig vagt inden for den seneste måned forud for valgdatoen. Der skal endvidere vælges 1 suppleant.

- Kulturhusets bygningsansvarlige er født medlem af bestyrelsen med 1 medlem.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen,
Ikast BiografforeningBLIV MEDLEM AF IKAST BIOGRAFFORENING.

Skal Ikast fortsat have en af Danmarks bedste biografer, kræver det også din opbakning - både som støttemedlem og biografgænger.

Det er billigt at være medlem, og så får du en række fordele. Bl.a. er du også automatisk medlem af biografens filmklub. Sæsonen 2017-18 er slut, og vi arbejder på at sammensætte et fantastisk program med 8 gode nye og gamle film.

Kontingent for 2019
Kr. 80,-

Medlemskabet sikrer dig:
- billig eller gratis adgang til en række udvalgte film
- løbende mailservice
- større sandsynlighed for at din biograf overlever.

Meld dig ind og betal her

Biografforeningens vedtægter finder du her: http://www.poweredbyintegra.dk/diff/ikast/ikast_1551712658_Vedtægter-underskrevet-af-MPJ-2018.pdf

Som medlem af Ikast Biografforening er du også medlem af Filmklubben. Her er programmet for 2019-20:
http://www.poweredbyintegra.dk/diff/ikast/ikast_1562237235_filmklubprgram-19-20.pdf


Der er ingen planlagte forestillinger på nuværende tidspunkt.