Strøget 49
7430 Ikast
97151330

MEDLEM AF IKAST BIOGRAFFORENING

BLIV MEDLEM AF IKAST BIOGRAFFORENING.

Skal Ikast fortsat have en af Danmarks bedste biografer, kræver det også din opbakning - både som støttemedlem og biografgænger.

Det er billigt at være medlem, og så får du en række fordele. Bl.a. er du også automatisk medlem af biografens filmklub. Sæsonen 2017-18 er slut, og vi arbejder på at sammensætte et fantastisk program med 8 gode nye og gamle film.

Kontingent for 2019
Kr. 80,-

Medlemskabet sikrer dig:
- billig eller gratis adgang til en række udvalgte film
- løbende mailservice
- større sandsynlighed for at din biograf overlever.

Meld dig ind og betal her

Biografforeningens vedtægter finder du her: http://www.poweredbyintegra.dk/diff/ikast/ikast_1551712658_Vedtægter-underskrevet-af-MPJ-2018.pdf

Kære medlem af Ikast Biografforening,  

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ikast Biografforening Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 i Ikast Bio sal 3.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 1 suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Alle medlemmer af Ikast Biografforening har stemmeret på generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før.
Der er ingen planlagte forestillinger på nuværende tidspunkt.