Ikast Biografforening

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

I henhold til genåbningens fase 3, og da Ikast Bio er omfattet af sektorpartnerretningslinjer, der fritager os for forsamlingsforbuddet, kan vi nu gennemføre generalforsamlingen på forsvarlig vis.

Ikast Biografforening indkalder derfor til ordinær generalforsamling.

Mandag d. 29. juni 2020 kl. 19.00 i Ikast Bio sal 3, Strøget 49, 7430 Ikast
Foreningen er vært ved en kop kaffe.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Da der er tale om en udskydelse af generalforsamlingen er fristen for forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, overskredet. Bestyrelsen tillader dog, at såfremt man skulle have nye forslag skal disse være formanden i hænde senest på onsdag d. 10. juni 2020 kl. 19.00.


Biografforeningens vedtægter finder du: Her


Som medlem af Ikast Biografforening er du også medlem af Filmklubben.

Hent programmet her